بیو گرافی مختصر هنری اینجانب


از ده سالگی شرکت در گروه سرود مدرسه و آغاز تلاوت قرآن کریم.
علاقمندی به آواز از سال 1373.

شاگردی  جناب جواد جواهری ( از شاگردان باسابقه ی اساتید سلیمان خان امیرقاسمی در زمینه آواز و علی اکبرخان شهنازی در نوازندگی تار) از سال 1379 تا 1383  شناخت دوره های ردیف آوازی ، همزمان از سال 1380 شروع به مشق نوازندگی سه تار نزد ایشان . 

دیگر اساتیدی که در زمینه تکمیل ردیف آوازی از ایشان استفاده برده ام جناب صادقیانی و جناب احمد ابراهیمی و جناب حمیدرضا نوربخش .
همچنین  درخدمت سرکار خانم عشقی( آواز کلاسیک) و جناب غفار ذابح  به تکمیل آموخته ها در پرورش  تکنیک صدا پرداخته ام.
تئوری موسیقی و سلفژ نیز نزد جناب بهزاد عبدی و جناب وارطان ساهاکیان در سالهای 1382 و 1384.

 

/ 0 نظر / 21 بازدید