آموزش آواز و ردیف خوانی و تکنیکهای خوانندگی و نوازندگی سه تار

آموزش خوانندگی شامل تکنیکهای صداسازی و دوره های ردیف معتبر، ردیف استاد عبدالله دوامی و ردیف استاد محمود کریمی  بهمراه ساز سه تار و همچنین آموزش نوازندگی سه تار بصورت خصوصی و نیمه خصوصی .

شماره تماس :  1855-370-0930

/ 0 نظر / 19 بازدید